وضعیت

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 08:46:33 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 08:46:34
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه32871458621384954699542959058
IP بازدیدکنندگانان12323726642169218752699938
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد123247258411527172481019833
تعداد ارتباطات منحصربفرد174660381602118287091425586
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.72.73.13.33.53.24.12.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.41.41.31.51.51.41.71.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.31.01.00.90.91.5

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه145
IP بازدیدکنندگانان37
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد47
تعداد ارتباطات منحصربفرد60
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 24 Nov 2017 08:46:33)
دفعات مشاهده صفحه32
IP بازدیدکنندگانان12
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12
تعداد ارتباطات منحصربفرد17
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه862
IP بازدیدکنندگانان266
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد258
تعداد ارتباطات منحصربفرد381
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه4954
IP بازدیدکنندگانان1692
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1527
تعداد ارتباطات منحصربفرد2118
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه69954
IP بازدیدکنندگانان18752
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد17248
تعداد ارتباطات منحصربفرد28709
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه2959058
IP بازدیدکنندگانان699938
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1019833
تعداد ارتباطات منحصربفرد1425586
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-11-1800:01:06
2017-11-1900:01:07
2017-11-2000:03:58
2017-11-2100:00:43
2017-11-2200:00:57
2017-11-2300:01:02
2017-11-2400:00:05

ورودیها

/last_guests.xml?id=4948936
/6
/last_guests.xml?id=3918172

تعداد صفحات بازدید شده

19
26
61

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats