وضعیت

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 12:16:00 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:16:00
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه1913733232363362104341638372906660
IP بازدیدکنندگانان428210464099295038249685465
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد531031277881223216327271006517
تعداد ارتباطات منحصربفرد641251549711513891596551403159
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.63.62.53.03.03.25.02.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.21.21.21.21.81.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.31.31.21.21.21.10.91.5

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه323
IP بازدیدکنندگانان104
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد127
تعداد ارتباطات منحصربفرد154
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Tue, 17 Jan 2017 12:16:00)
دفعات مشاهده صفحه191
IP بازدیدکنندگانان42
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد53
تعداد ارتباطات منحصربفرد64
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه2363
IP بازدیدکنندگانان640
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد788
تعداد ارتباطات منحصربفرد971
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه10434
IP بازدیدکنندگانان2950
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3216
تعداد ارتباطات منحصربفرد3891
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه163837
IP بازدیدکنندگانان38249
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد32727
تعداد ارتباطات منحصربفرد59655
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه2906660
IP بازدیدکنندگانان685465
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1006517
تعداد ارتباطات منحصربفرد1403159
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-01-1100:01:06
2017-01-1200:00:56
2017-01-1300:01:33
2017-01-1400:01:40
2017-01-1500:01:12
2017-01-1600:00:39
2017-01-1700:01:45

کشورها

Iran, Islamic Republic of168
United States13
Germany4

زمان

031
52
212

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats