وضعیت

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 16:27:33 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 16:27:33
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه8612510182812358781466072924177
IP بازدیدکنندگانان52756338255195136927690021
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد527561377542010322811010780
تعداد ارتباطات منحصربفرد558064425612525562421410105
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.71.71.72.22.32.94.52.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.01.11.11.31.71.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.00.91.5

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه101
IP بازدیدکنندگانان63
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد61
تعداد ارتباطات منحصربفرد64
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 24 Mar 2017 16:27:33)
دفعات مشاهده صفحه86
IP بازدیدکنندگانان52
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد52
تعداد ارتباطات منحصربفرد55
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه828
IP بازدیدکنندگانان382
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد377
تعداد ارتباطات منحصربفرد425
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه5878
IP بازدیدکنندگانان1951
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2010
تعداد ارتباطات منحصربفرد2525
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه146607
IP بازدیدکنندگانان36927
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد32281
تعداد ارتباطات منحصربفرد56242
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه2924177
IP بازدیدکنندگانان690021
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1010780
تعداد ارتباطات منحصربفرد1410105
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-03-1800:01:04
2017-03-1900:00:41
2017-03-2000:00:10
2017-03-2100:00:35
2017-03-2200:00:30
2017-03-2300:00:25
2017-03-2400:00:11

مرورگرهای وب

Google Chrome 56.0.2924.8717
Firefox 52.09
Google Chrome 51.0.2704.1066

عمق رنگ

2467
3210

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats