وضعیت

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 04:22:48 (-1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 04:22:49
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه73834413242194706817242949922
IP بازدیدکنندگانان4217034857142921430697271
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد42170361591342196581017753
تعداد ارتباطات منحصربفرد421102531872005327191421706
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.81.84.93.73.73.54.22.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.51.51.51.51.71.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.00.90.91.5

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه344
IP بازدیدکنندگانان70
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد70
تعداد ارتباطات منحصربفرد102
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Tue, 26 Sep 2017 04:22:47)
دفعات مشاهده صفحه7
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد4
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1324
IP بازدیدکنندگانان348
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد361
تعداد ارتباطات منحصربفرد531
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه4706
IP بازدیدکنندگانان1429
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1342
تعداد ارتباطات منحصربفرد2005
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه81724
IP بازدیدکنندگانان21430
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد19658
تعداد ارتباطات منحصربفرد32719
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه2949922
IP بازدیدکنندگانان697271
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1017753
تعداد ارتباطات منحصربفرد1421706
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-09-2000:01:10
2017-09-2100:01:29
2017-09-2200:01:07
2017-09-2300:00:58
2017-09-2400:01:17
2017-09-2500:01:46
2017-09-2600:00:07

عمق رنگ

246
81

زمان

02
221

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت2
روی هم رفته2
 
تبليغ از طريق Gostats