وضعیت

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 13:58:18 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 13:58:19
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه87149317189330189171543842918703
IP بازدیدکنندگانان417013462497265138124688517
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4170124633982711330721009340
تعداد ارتباطات منحصربفرد47801628271303420584771407789
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.12.12.63.03.23.34.72.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.31.31.31.31.81.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.91.01.01.00.91.5

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه317
IP بازدیدکنندگانان134
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد124
تعداد ارتباطات منحصربفرد162
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 24 Feb 2017 13:58:18)
دفعات مشاهده صفحه87
IP بازدیدکنندگانان41
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد41
تعداد ارتباطات منحصربفرد47
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1893
IP بازدیدکنندگانان624
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد633
تعداد ارتباطات منحصربفرد827
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه8917
IP بازدیدکنندگانان2651
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2711
تعداد ارتباطات منحصربفرد3420
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه154384
IP بازدیدکنندگانان38124
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد33072
تعداد ارتباطات منحصربفرد58477
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه2918703
IP بازدیدکنندگانان688517
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1009340
تعداد ارتباطات منحصربفرد1407789
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-02-1800:01:59
2017-02-1900:00:52
2017-02-2000:01:02
2017-02-2100:01:43
2017-02-2200:00:43
2017-02-2300:00:29
2017-02-2400:00:15

تعداد صفحات بازدید شده

127
29
44

خروجیها

/24
/summary.xml?id=4902515
/last_guests.xml?id=3918174

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت2
روی هم رفته2
 
تبليغ از طريق Gostats