وضعیت

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 02:51:36 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 02:51:37
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه867233112618650111147732930278
IP بازدیدکنندگانان4338034056159029058691677
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد43382415681786254981012520
تعداد ارتباطات منحصربفرد54196520852212441761412807
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.02.02.82.72.82.84.52.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.21.31.31.21.71.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.21.21.10.91.5

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه233
IP بازدیدکنندگانان80
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد82
تعداد ارتباطات منحصربفرد96
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 01 May 2017 02:51:37)
دفعات مشاهده صفحه8
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد5
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1126
IP بازدیدکنندگانان340
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد415
تعداد ارتباطات منحصربفرد520
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه5011
IP بازدیدکنندگانان1590
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1786
تعداد ارتباطات منحصربفرد2212
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه114773
IP بازدیدکنندگانان29058
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25498
تعداد ارتباطات منحصربفرد44176
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه2930278
IP بازدیدکنندگانان691677
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1012520
تعداد ارتباطات منحصربفرد1412807
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-04-2500:00:31
2017-04-2600:00:49
2017-04-2700:00:42
2017-04-2800:00:13
2017-04-2900:00:54
2017-04-3000:00:56
2017-05-0100:00:05

ورودیها

/my_sites.xml2
/2
/last_guests.xml?id=3918171

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats