آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://khtf.ir — خانه تفکر

سه‌شنبه, 01 اكتبر 2013
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.146.2.176AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 29.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:46:44 — http://www.khtf.ir/
  • 20:45:57 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.176.186.22AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 21.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:44:44 — http://khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.52.241AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1280x800x32)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 12:48:55 — http://www.khtf.ir/
دوشنبه, 30 سپتامبر 2013
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.98.218.36AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  Win7 (1536x864x24)
  Firefox 23.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:44:48 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.56.202AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1280x800x24)
  Firefox 8.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 17:58:32 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.245.229.141AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  Android (1280x752x32)
  Chrome 28.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 17:11:20 — http://khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.201.8.132AS8571 Pardis Ettela Resaan Sepehr
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 24.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://www.sadenagroup.ir/
  مسیر:
  • 13:35:42 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.146.11.150AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:37:18 — http://www.khtf.ir/
یکشنبه, 29 سپتامبر 2013
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.146.21.91AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:12:29 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.180.191AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinXP (1152x864x32)
  Chrome 15.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 20:07:23 — http://khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.250.126.5AS43754 Asiatech Data Transfer Inc. PLC
  کاربر:
  Win7 (1012x569x24)
  MSIE 10.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 18:42:54 — http://www.khtf.ir/
  • شنبه, 28 سپتامبر 2013
   10:43:05 — http://www.khtf.ir/
  • 10:34:45 — http://www.khtf.ir/
  • جمعه, 27 سپتامبر 2013
   16:23:51 — http://www.khtf.ir/
  • پنجشنبه, 26 سپتامبر 2013
   21:45:29 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.57.177AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1280x720x32)
  Chrome 25.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 18:02:46 — http://khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.57.177AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1280x720x32)
  Chrome 25.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 13:41:44 — http://khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.57.177AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1280x800x24)
  Firefox 8.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:40:16 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.177.132.179AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  iOS (320x480x32)
  Safari 5.3751 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:22:42 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.110.173.26AS50530 Shabdiz Telecom Network JSC
  کاربر:
  WinXP (1024x768x32)
  MSIE 7.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleحورایی در نژاد فلاح کرج
  مسیر:
  • 12:28:59 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.98.180.2AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  WinXP (1360x768x32)
  Chrome 29.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 11:27:09 — http://www.khtf.ir/
  • 11:24:22 — http://khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.57.177AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1280x720x32)
  Chrome 25.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 10:16:54 — http://www.khtf.ir/
  • 10:16:52 — http://www.khtf.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.57.177AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1280x720x32)
  Chrome 25.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 10:16:52 — http://www.khtf.ir/
شنبه, 28 سپتامبر 2013
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.178.169.182AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1680x1050x24)
  Firefox 23.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:16:38 — http://khtf.ir/
 
تبليغ از طريق Gostats