مرورگرهای وب

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 13:57:57 (-1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 13:57:57

2017/02/24

مرور گر وبتعداد
Firefox 51.03540.2%
Firefox 48.033.4%
Firefox 47.022.3%
Firefox 50.022.3%
Google Chrome 56.0.2924.871618.4%
Google Chrome 58.0.3022.033.4%
Google Chrome 55.0.2883.9122.3%
Google Chrome 28.0.1500.9411.1%
Google Chrome 46.0.2486.011.1%
Google Chrome 48.0.2564.11611.1%
Google Chrome 50.0.2661.8911.1%
Google Chrome 51.0.2704.7911.1%
Google Chrome 51.0.2704.8111.1%
Google Chrome 52.0.2743.11611.1%
Google Chrome 52.0.2743.9811.1%
Google Chrome 53.0.2785.11611.1%
Google Chrome 58.0.3014.011.1%
Google Chrome 58.0.3021.011.1%
MSIE 8.044.6%
MSIE 9.011.1%
Safari 602.144.6%
Unknown22.3%
Mozilla 11.011.1%
NetFront 3.511.1%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats