مرورگرهای وب

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 23:44:15 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 23:44:16

2017/06/27

مرور گر وبتعداد
Firefox 54.03725.5%
Firefox 47.01510.3%
Firefox 52.021.4%
Google Chrome 58.0.3029.1101711.7%
Google Chrome 58.0.3029.831611.0%
Google Chrome 30.0.0.042.8%
Google Chrome 59.0.3071.10942.8%
Google Chrome 44.0.2403.13332.1%
Google Chrome 54.0.2840.7121.4%
Google Chrome 28.0.1500.9410.7%
Google Chrome 50.0.2661.8910.7%
Google Chrome 51.0.2704.8110.7%
Safari 537.213121.4%
Safari 534.3021.4%
Safari 601.1.4610.7%
Unknown53.4%
MSIE 7.021.4%
Netscape 5.010.7%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats