مرورگرهای وب

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 16:30:29 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 16:30:30

2017/03/24

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 56.0.2924.871719.5%
Google Chrome 51.0.2704.10666.9%
Google Chrome 53.0.2785.11655.7%
Google Chrome 52.0.2743.11644.6%
Google Chrome 55.0.2883.9133.4%
Google Chrome 42.0.2311.10822.3%
Google Chrome 48.0.2564.8222.3%
Google Chrome 50.3.2661.12022.3%
Google Chrome 51.0.2704.10322.3%
Google Chrome 57.0.2987.11022.3%
Google Chrome 48.0.2564.11611.1%
Google Chrome 52.0.2743.8211.1%
Google Chrome 53.0.2785.14311.1%
Google Chrome 59.0.3050.011.1%
Google Chrome 59.0.3051.011.1%
Firefox 52.0910.3%
Firefox 47.033.4%
Firefox 48.022.3%
Firefox 40.011.1%
Firefox 51.011.1%
Safari 602.1.5033.4%
Safari 534.11+11.1%
Safari 534.3011.1%
Safari 538.111.1%
Safari 602.111.1%
Mozilla 2.244.6%
Mozilla 11.011.1%
MSIE 8.044.6%
Opera 12.0233.4%
Unknown22.3%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats